Historie

De uit de 15e eeuw stammende Nederlands Hervormde Kerk stond toentertijd als Rooms Katholieke kerk onder bescherming van de heilige Emerentiana. In 1580 ging de kerk over in Gereformeerde handen. Vanuit deze kerk vertrok in begin 17de eeuw Jonas Michaelius naar Amerika om daar als eerste predikant in het latere New York zin werk te verrichten. Tegenwoordig is de kerk van de Protestantse gemeente Zuiderkogge, PKN. De kerk stond sinds 1921 al op de ‘Voorlopige Lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst’. In 1963 verzocht de toenmalige kerkvoogdij aan Zijne Excellentie de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen om een sloopvergunning om de kerk te mogen afbreken dan wel een “zo hoog mogelijke subsidie” om het kerkgebouw te behouden, daar zij financieel niet bij machte was de hoge kosten voor onderhoud te dragen. Vanaf eind 1967 betrekt men dan ook een tijdelijk nieuw onderkomen als kerkgebouw vanwege de bouwvalligheid en het gevaar voor instorting van de oude kerk. In 1975 werd een gerestaureerde kerk in gebruik genomen door de Nederlands Hervormde gemeente en door Cultureel Centrum De Triangel. Vlak voor een pianoconcert bleek rook te komen uit het dak boven zijbeuk van de kerk. De hierop volgende verwoestende brand van 2 november 2003 verwoestte de kerk helaas volledig. Alleen de geblakerde muren stonden nog overeind, maar de torenspits was verdwenen, de klok was naar beneden getuimeld en van het interieur met preekstoel van 1698, toog, koorhek en prachtige Van Dam orgel was niets meer over. Gemeente- en kerkbestuur sloegen de handen ineen en wisten binnen twee jaar de kerk uit de as te laten herrijzen. Een deel van de oude zerkenvloer is hersteld en er is een passend en bijzonder orgel teruggekomen. Typerend voor deze kerk is de relatief lichte houten kapconstructie met een schitterend houten tongewelf. Het visblaasmotief is teruggekeerd in de ramen. (Poldergotiek). Bij de wederopbouw is de kapconstructie gereconstrueerd en is een open en licht interieur nagestreefd. Op 18 september 2005 namen de Nederlands Hervormde Gemeente en het Cultureel Centrum de Triangel samen de volledig herstelde kerk weer in gebruik.

De Triangel

Voor het organiseren van culturele evenementen en activiteiten werd in 1975 het Cultureel Centrum De Triangel opgericht, onder de bezielende leiding van Klaas Brugman. Op 12 april van datzelfde jaar was er een feestelijke veiling ten bate van De Triangel. Van de opbrengst (ruim 26.000 gulden) werden de eerste aankopen gedaan: kerkstoelen, geluidsapparatuur, een podium, expositiewanden, verlichting, koffiezetapparatuur, etc. De eerste culturele activiteit vond plaats op 10 oktober 1975 met een Historisch Spel een raamwerk van Mevrouw Scholte-Kroeb in een bewerking van de heren Ridderikhoff en Groebe. Deze voorstelling werd volledig verzorgd door plaatselijke verenigingen.

Sedertdien zijn er: concerten, exposities, kindervoorstellingen, theater, films, tentoonstellingen, toneel, zang en dansuitvoeringen georganiseerd. Tijdens de herbouw na de brand heeft de Triangel succesvol en dankbaar gebruik gemaakt van het Oosterleeker kerkje.

De laatste jaren legt de Triangel zich vooral toe op concerten en kunstexposities en werkt de Triangel mee aan schoolbezoek tijdens de kunstexposities, bij de voorspeelavond van de muziekschool Gerard Boedijn en de OBS ‘t Padland en incidentele exposities bijvoorbeeld van de historische vereniging Suydercogge. De programmering van activiteiten komt in overleg met het Kerkbestuur tot stand.

Het programma van Cultureel centrum Triangel